Dzīvnieku veselības regula

Paveiktais:

  • Latvijas prezidentūra panāca vienošanos ar Eiropas Parlamentu par Dzīvnieku veselības regulu.
  • Ar šo likumu ir noteikts pienākums ikvienam dzīvnieku turētājam Eiropā ieviest un īstenot labas dzīvnieku turēšanas prakses principus, tādējādi veicinot sabiedrības veselību un drošu pārtikas apriti.
  • Šis ir pirmais likums ES vēsturē, kas iezīmē skaidru saikni starp dzīvnieku labturības un veselības nodrošināšanu un sabiedrības veselību, lietojot drošu pārtiku.


Fona informācija:

  • Latvijas prezidentūra piecu trialogu rezultātā panāca kompromisu par jauno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas priekšlikumu par pārnēsājamām dzīvnieku infekcijas slimībām (“Dzīvnieku veselības likumu”).
  • Ar šo regulu tiek noteikta vienota pieeja dzīvnieku veselības un dzīvnieku labas turēšanas prakses jautājumu un no tiem izrietošās drošas pārtikas aprites un cilvēka veselības nodrošināšanas regulēšanā.
  • Šis ir pirmais likums ES vēsturē, kas iezīmē skaidru saikni starp dzīvnieku labturību to veselības nodrošināšanas nozīmē un sabiedrības veselību, veicinot drošas pārtikas apriti.
  • Regulas priekšlikums nosaka vienotu un skaidru likumisko ietvaru dzīvnieku infekcijas slimību, arī zoonožu uzraudzībai un kontrolei.
  • Ar šo likumu ir noteikts pienākums ikvienam dzīvnieku turētājam Eiropā ieviest un īstenot labas dzīvnieku turēšanas prakses principus, kā arī atbildīgi lietot veterinārās zāles.
  • Tajā tiek regulēta visām Eiropas Savienības dalībvalstīm svarīgu infekcijas slimību prioritizācija un kategorizācija, kā arī noteiktas kompetentās iestādes, operatoru, veterinārārstu, dzīvnieku turētāju un citu dzīvnieku veselības sektorā iesaistīto personu loma un atbildība.

<< Atpakaļ pie rezultātiem