Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 „ Noteikumi par fitosanitāriem...

Publicēts: 08.09.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”  un tā anotācija.  

Publicēts: 18.08.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 509 „Noteikumi par augu aizsardzības...

Publicēts: 13.05.2021
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi” un tā anotācija.  

Publicēts: 10.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzītis Ministru kabineta noteikums „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr.493 „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas...

Publicēts: 18.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīti Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību...

Publicēts: 10.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Augu karantīnas noteikumi” un tā anotācija.  

Publicēts: 12.03.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai".  

Publicēts: 27.06.2019
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr.218  „Augu karantīnas noteikumi”” un tā...

Publicēts: 13.06.2019
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Likumprojekts  „Grozījumi Augu aizsardzības likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 22.03.2019
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu...

Publicēts: 04.06.2018
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi”” un tā...

Publicēts: 27.10.2017

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā