Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  08.09.2021
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 „ Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam”

Aptauja beidzās 22.09.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 „ Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam””​  un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

 

Valsts augu aizsardzības dienesta

Karantīnas departamenta direktore

Gunita Šķupele,

e-pasts: gunita.skupele@vaad.gov.lv         

tālrunis: 26337845 

 

Valsts augu aizsardzības dienesta direktors

Vents Ezers,

e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv

tālrunis: 29224584

 

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā