Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.06.2019
 • Atbildīgais:
  Ilze Magone

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi””

Aptauja beidzās 21.06.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr.218 
„Augu karantīnas noteikumi”” 
un tā anotācija.

 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ilzei Magonei
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākai referentei
67027258, ilze.magone[a]zm.gov.lv

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020