Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.05.2021
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 509 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2009”

Aptauja beidzās 27.05.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 509 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2009” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

 

Valsts augu aizsardzības dienesta

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļas

vadītāja Regīna Čūdere,

e-pasts: regina.cudere[at]vaad.gov.lv, tālrunis: 27858098

 

 

Valsts augu aizsardzības dienesta

direktors Vents Ezers,

e-pasts: vents.ezers[at]vaad.gov.lv, tālrunis: 29224584

 

 

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā