Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  10.09.2020
 • Atbildīgais:
  Iveta Ozoliņa

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi”

Aptauja beidzās 24.09.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Gunitai Šķupelei

Valsts augu aizsardzības dienesta

Karantīnas departamenta direktorei

e-pasts: gunita.skupele[at]vaad.gov.lv; tālrunis: 26337845 

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā