Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikumu projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  18.08.2021
 • Atbildīgais:
  Ineta Jēkabsone

Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Aptauja beidzās 01.09.2021

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”  un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

 

Valsts augu aizsardzības dienesta

Karantīnas departamenta direktore

Gunita Šķupele,

e-pasts: gunita.skupele@vaad.gov.lv         

tālrunis: 26337845 

 

Valsts augu aizsardzības dienesta direktors

Vents Ezers,

e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv

tālrunis: 29224584

 

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā