Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  27.06.2019
 • Atbildīgais:
  Ilze Magone

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai".

Aptauja beidzās 05.07.2019

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai".
 
Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Ilzei Magonei
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākai referentei
67027258, ilze.magone[a]zm.gov.lv

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020