2013. gadā izcirstais koksnes apjoms ir 11,66 milj. kubikmetru [03.04.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas 2013. gadā faktiski izcirstais koksnes apjoms ir 11,66 miljoni kubikmetru, no kuriem 5,57 miljoni kubikmetru  (47,77 %  no kopējā izcirstā koksnes apjoma)  iegūti    valsts   mežos un 6,09 miljoni kubikmetru  (52,23%  no kopējā  izcirstā koksnes apjoma)  iegūti pārējos mežos (privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos).
2013. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nocirstās koksnes apjoms ir nedaudz mazāks –  par 70 tūkst. kubikmetriem.  Izcirstais koksnes apjoms, salīdzinājumā ar 2012. gadu, valsts mežos ir samazinājies par  180 tūkst. kubikmetriem, bet   pārējos mežos izcirstais koksnes apjoms ir palielinājies par 110 tūkst. kubikmetriem. Pēdējos divos gados parādījusies tendence, ka pārējos mežos izcirstais koksnes apjoms ir lielāks par izcirsto koksnes apjomu valsts mežos.  2013. gadā pārējos mežos izcirstais koksnes apjoms ir  par 520 tūkst. kubikmetriem lielāks kā valsts mežos.
11,66 milj. kubikmetru koksnes ir koksnes apjoms, kas iegūts 2013. gadā visos cirtes izpildes veidos  –  gan galvenajā cirtē – kailcirtē vai izlases cirtē, gan sanitārajā cirtē, gan kopšanas cirtē, gan rekonstruktīvajā cirtē, gan citās cirtēs. Galvenajā cirtē valstī kopā ir iegūti 9,28 miljoni kubikmetru koksnes un pārējās cirtēs – 2,38 miljoni kubikmetru.
Kailcirtes platības visos mežos kopā  2013. gadā ir 37,18 tūkst. ha, ( 2012. gadā kailcirtes kopējā platība bija 38,90 tūkst. ha). Salīdzinājumā ar 2012. gadu, 2013. gadā kailcirtes platība valsts mežos ir samazinājusies par 1390 hektāriem, bet pārējos mežos samazinājums ir 340 hektāri.
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, to nosaka Meža likums. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Izplatītākais mežsaimnieciskās darbības veids ir koku ciršana, jaunaudžu kopšana un meža atjaunošana. Pārskatos uzrādītā informācija  par faktiski izcirsto koksnes daudzumu tiek  fiksēta Valsts meža dienesta informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs.

 

 

 

,

  • Publicēts:
    03.04.2014

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā