Jaunumi

Valsts meža dienesta un Valsts policijas sadarbība

Izbraucot uz pārkāpuma vietu mežā, operatīvāk jāsadarbojas informācijas apmaiņā un nodošanā, pie šāda slēdziena nonāca Valsts meža dienesta un Valsts policijas darbinieki tikšanās reizē Ziemeļvidzemē...

Publicēts: 11.02.2016

Jaunās VMD ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešana

Valsts meža dienests ilgstoši uzturēja divas informatīvās sistēmas par mežu – tekstuālo un ģeogrāfisko. Nepieciešamība nepārtraukti salāgot divas patstāvīgas sistēmas, kā arī saskaroties ar jaunām...

Publicēts: 11.02.2016

Zemkopības ministrijas skaidrojums Medību likuma grozījumiem par meža cūku medībām saistībā ar ĀCM apkarošanu

Medību likuma Pārejas noteikumu 12. līdz 21.punkts ir stājies spēkā 2015. gada 2. decembrī ar 2015. gada 26. novembra likumu „Grozījums Medību likumā” (turpmāk – likums).  

Publicēts: 11.01.2016

Jauna Ģeogrāfiskās informācijas sistēma

Jau vairāk nekā divu gadu garumā norisinās darbs pie Valsts meža dienesta Informācijas sistēmas modernizācijas. Atbilstoši Zemkopības ministrijas noslēgtajam līgumam par „Valsts meža dienesta...

Publicēts: 21.12.2015

Piekļuve jaunajai informācijas sistēmai

Sākot ar 2016. gada 7. janvāri darbību uzsāk VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (turpmāk-VMD ĢIS), kas paplašinās VMD informācijas sistēmas lietotāju iespējas, tai skaitā būs pieejama aktuāla...

Publicēts: 18.12.2015

Latvijā 15!

Piecpadsmitais auto „Mercedes Benz Unimog” – Talsos.  14. decembrī klātesot Valsts meža dienesta  ģenerāldirektoram Andim Krēsliņam, Ziemeļkurzemes virsmežniecības  virsmežzinim Uldim Frīdenbergam un...

Publicēts: 18.12.2015

Sākas lūšu medību sezona

1. decembrī sākas jaunā lūšu medību sezona. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas nosaka pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2015./2016.  gada medību sezonai  –  150 dzīvnieku.

Publicēts: 30.11.2015

Par katru nomedīto meža cūkas sievišķā dzimuma indivīdu – 100 eiro

Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību un samazinātu slimības uzliesmojumu skaitu meža cūku populācijā, no šodienas, 2015. gada 20. novembra, par katru nomedīto sievišķās dzimuma meža cūku,...

Publicēts: 20.11.2015

ZM medaļa „Par centību” un ZM Atzinības raksts

Zemkopības ministrija šodien apbalvo savus labākos. Viņu vidū ir arī  pieci no Valsts meža dienesta – Vasilijs Kolačs, Egils Lodiņš, Aija Pušpure, Māra Vāveriņa, Pēteris Lapiņš.  

Publicēts: 13.11.2015

Valsts meža dienests dzēsis 669 meža ugunsgrēkus

2015. gadā meža ugunsnedrošajā laikposmā atklāti un dzēsti 669 meža ugunsgrēki un kopējā uguns skartā platība bijusi 540 hektāri. Vislielākās platības – 358,2 hektāri – izdegušas Pierīgas mežos, no...

Publicēts: 06.11.2015

Valsts meža dienests lepojas

Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības Balvu mežniecības vecākā referente Lorija Trepcova ir atzīta par vienu no labākajiem klientu apkalpošanas speciālistiem valstī.  

Publicēts: 04.11.2015

Speciālisti karjeras dienās skolās

Ko dara cilvēks mežā? Kā izaug koks? Kas jādara mežzinim? Ko mežā dara jurists? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes uzzināja skolēni Bejas, Alūksnes un Lizuma skolās.

Publicēts: 29.10.2015

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā