Jaunumi

Jau 102 reizes dedzis mežs

Jau 102 reizes dedzis mežs

Valsts meža dienests no gada sākuma reģistrējis un dzēsis 102 meža ugunsgrēkus, kopējā uguns skartā platība ir 101, 7 hektāri. Lielākais meža ugunsgrēku skaits konstatēts Rīgas reģionālās...

Publicēts: 08.04.2015

Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties

Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties

Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību, prasība meža izstrādātājiem, kuri veic darbus Āfrikas cūku mēra skartajās meža platībās  – pirms tehnikas pārvietošanas uz citu meža masīvu, jāveic...

Publicēts: 23.03.2015

Starptautiskā Meža diena

Starptautiskā Meža diena

21. martā ir Starptautiskā Meža diena, kura iedibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju ar mērķi palielināt vispārējo informētību par meža nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt...

Publicēts: 20.03.2015

Pirmais meža ugunsgrēks arī Ziemeļkurzemē

Pirmais meža ugunsgrēks arī Ziemeļkurzemē

Ziemeļkurzemes virsmežniecībā 14. martā  atklāts un likvidēts  pirmais meža ugunsgrēks  Valdemārpils nodaļas Valdgales apgaitā. Pašā novakarē, ka mežā kaut kas ir aizdedzies, ieraudzīja vietēji...

Publicēts: 17.03.2015

Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,23 milj. kubikmetru

Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,23 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. janvāra  līdz 28. februārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais...

Publicēts: 13.03.2015

Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi 2014.gadā

Valsts meža dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tai skaitā šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, sastādot attiecīgu...

Publicēts: 10.03.2015

Pierīgā nelikumīgi nocirsts mežs

Pierīgā nelikumīgi nocirsts mežs

Marta sākumā Rīgā starp Maskavas un Dārziņu ielām tika konstatēta  patvaļīga augošu koku ciršana. Nelikumīgi izcirsts priežu mežs 1,01 hektāra platībā, mežam nodarīti zaudējumi 28 517,88 euro apmērā....

Publicēts: 06.03.2015

Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Aizsargājamajā ainavu apvidū Augšdaugava un Daugavas upes aizsargjoslā  nelikumīgi, vienlaidus platībā iznīcināti 3,98 ha meža – pārsvarā baltalkšņa audzes, no nocirstās platības iegūti 288,2...

Publicēts: 04.03.2015

Atmežošana skaitļos Pierīgā

Atmežošana skaitļos Pierīgā

Rīgas tuvākajā apkārtnē 2014. gadā 56,72 hektāri meža ir tikuši atmežoti, t.i., meža zemei ir mainīts lietojuma veids. Ministru kabineta noteikumos ir teikts, ka atmežošana ir tad, kad cilvēka...

Publicēts: 04.03.2015

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. līdz 31. janvārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes...

Publicēts: 25.02.2015

Arī Zemgalē meža degšanas gadījums

Arī Zemgalē meža degšanas gadījums

Otrs meža ugunsgrēks nebija ilgi jāgaida – Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecības teritorijā svētdien  15. februārī pulksten 18.48 reģistrējis meža degšanas gadījumu.

Publicēts: 18.02.2015

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgales virsmežniecības darbinieki, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem, aizturējuši divus malu medniekus, kuri nelikumīgi nomedījuši divas stirnas, medību saimniecībai nodarīti...

Publicēts: 18.02.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā