Jaunumi

Mežs aizdegas arī ziemā

Mežs aizdegas arī ziemā

Divas dienas, 5. un 6. februārī, Daugavpils virsmežniecības teritorijā  privātajā mežā tika dzēsts meža ugunsgrēks kopumā 700 kvadrātmetru platībā. Šoreiz meža ugunsgrēks bija neparasts ar to, ka...

Publicēts: 11.02.2015

Jauni mikroliegumi

Valsts meža dienests (turpmāk – VMD) meža zemēs 2014. gadā izveidoja un reģistrēja jaunu mikrolieguma veidu - mikroliegumu īpaši aizsargājamai abinieku sugai Sarkanvēdera ugunskrupim (Bombina bombina...

Publicēts: 11.02.2015

Dzēsts pirmais meža ugunsgrēks

Dzēsts pirmais meža ugunsgrēks

Valsts meža dienests 5. februārī reģistrējis pirmo šī gada meža ugunsgrēku.   Daugavpils virsmežniecības teritorijā  privātajā mežā degusi  0.05 hektāru liela  platība.

Publicēts: 06.02.2015

Domā, ko dari!

Domā, ko dari!

1440 eiro par nelikumīgi nomedītu slimu meža cūku un jāveic vesela virkne higiēnas biodrošības pasākumu.   Āfrikas cūku mēra skartajā meža teritorijā Burtnieku novada iedzīvotājs nelikumīgi...

Publicēts: 06.02.2015

3 jaunas specializētas meža ugunsdzēsības automašīnas

Piektdien, 30. janvārī, trīs virsmežniecību rīcībā tiks nodotas jaunas speciāli aprīkotas meža ugunsdzēsības automašīnas  „Mercedes  Benz Unimog” . Automašīnas nonāks Centrālvidzemes, Austrumlatgales...

Publicēts: 02.02.2015

Sala mēnesis Dienvidlatgales virsmežniecībā

Sala mēnesis Dienvidlatgales virsmežniecībā

Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežzinis Vilmārs Skutels stāsta par aktualitātēm janvārī savā virsmežniecībā – „Janvāris ir sala mēnesis, tātad sācies intensīvs koksnes sagatavošanas periods.

Publicēts: 02.02.2015

Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati

Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati

Meža īpašniekiem līdz 1.februārim ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību - koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un...

Publicēts: 02.02.2015

Meža cūku medības ar dzinējiem

Meža cūku medības ar dzinējiem

Lai nodrošinātu Latvijas meža cūku populācijas blīvuma samazināšanu, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra draudus un izplatīšanās riskus, pēc PVD ieteikuma, Medību platības, kurās IR atļautas medības ar...

Publicēts: 02.02.2015

Gada sākums Ziemeļvidzemes virsmežniecībā

Gada sākums Ziemeļvidzemes virsmežniecībā

Ziemeļvidzemes virsmežniecībā šis gads ir sācies spraigi visās jomās – gan medībās, gan konsultējot meža un ne tikai meža īpašniekus, gan veicot dabā jaunaudžu kopšanas darba kvalitātes pārbaudi. ...

Publicēts: 27.01.2015

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms decembrī ir 1,099 milj. kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms decembrī ir 1,099 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no    1. janvāra  līdz 31. decembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais...

Publicēts: 19.01.2015

Jaunas platības, kur ir ierobežojumi medību organizēšanā

Jaunas platības, kur ir  ierobežojumi medību organizēšanā

Ņemot vērā konstatētos jaunus Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumus meža cūku populācijā, Āfrikas cūku mēra riska zonā tiek noteiktas jaunas teritorijas, kurās stājas spēkā papildu ierobežojumi ...

Publicēts: 16.01.2015

No 1. janvāra ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs mežs

No 1. janvāra ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs mežs

Zemes, kuras lietošanas kategorija nav „mežs”, bet tā ir „cita zemes lietošanas kategorijas” zeme, ja tās platība ir 0,5 hektāru un vairāk, un ja  uz tās ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo...

Publicēts: 08.01.2015

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • Mizgrauzis
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā