Jaunumi

Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,23 milj. kubikmetru

Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,23 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. janvāra  līdz 28. februārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais...

Publicēts: 13.03.2015

Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi 2014.gadā

Valsts meža dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tai skaitā šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, sastādot attiecīgu...

Publicēts: 10.03.2015

Pierīgā nelikumīgi nocirsts mežs

Pierīgā nelikumīgi nocirsts mežs

Marta sākumā Rīgā starp Maskavas un Dārziņu ielām tika konstatēta  patvaļīga augošu koku ciršana. Nelikumīgi izcirsts priežu mežs 1,01 hektāra platībā, mežam nodarīti zaudējumi 28 517,88 euro apmērā....

Publicēts: 06.03.2015

Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Aizsargājamajā ainavu apvidū Augšdaugava un Daugavas upes aizsargjoslā  nelikumīgi, vienlaidus platībā iznīcināti 3,98 ha meža – pārsvarā baltalkšņa audzes, no nocirstās platības iegūti 288,2...

Publicēts: 04.03.2015

Atmežošana skaitļos Pierīgā

Atmežošana skaitļos Pierīgā

Rīgas tuvākajā apkārtnē 2014. gadā 56,72 hektāri meža ir tikuši atmežoti, t.i., meža zemei ir mainīts lietojuma veids. Ministru kabineta noteikumos ir teikts, ka atmežošana ir tad, kad cilvēka...

Publicēts: 04.03.2015

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. līdz 31. janvārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes...

Publicēts: 25.02.2015

Arī Zemgalē meža degšanas gadījums

Arī Zemgalē meža degšanas gadījums

Otrs meža ugunsgrēks nebija ilgi jāgaida – Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecības teritorijā svētdien  15. februārī pulksten 18.48 reģistrējis meža degšanas gadījumu.

Publicēts: 18.02.2015

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgales virsmežniecības darbinieki, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem, aizturējuši divus malu medniekus, kuri nelikumīgi nomedījuši divas stirnas, medību saimniecībai nodarīti...

Publicēts: 18.02.2015

Mežs aizdegas arī ziemā

Mežs aizdegas arī ziemā

Divas dienas, 5. un 6. februārī, Daugavpils virsmežniecības teritorijā  privātajā mežā tika dzēsts meža ugunsgrēks kopumā 700 kvadrātmetru platībā. Šoreiz meža ugunsgrēks bija neparasts ar to, ka...

Publicēts: 11.02.2015

Jauni mikroliegumi

Valsts meža dienests (turpmāk – VMD) meža zemēs 2014. gadā izveidoja un reģistrēja jaunu mikrolieguma veidu - mikroliegumu īpaši aizsargājamai abinieku sugai Sarkanvēdera ugunskrupim (Bombina bombina...

Publicēts: 11.02.2015

Dzēsts pirmais meža ugunsgrēks

Dzēsts pirmais meža ugunsgrēks

Valsts meža dienests 5. februārī reģistrējis pirmo šī gada meža ugunsgrēku.   Daugavpils virsmežniecības teritorijā  privātajā mežā degusi  0.05 hektāru liela  platība.

Publicēts: 06.02.2015

Domā, ko dari!

Domā, ko dari!

1440 eiro par nelikumīgi nomedītu slimu meža cūku un jāveic vesela virkne higiēnas biodrošības pasākumu.   Āfrikas cūku mēra skartajā meža teritorijā Burtnieku novada iedzīvotājs nelikumīgi...

Publicēts: 06.02.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā