Aicina iesniegt atbilstošas fotogrāfijas mednieku un medību vadītāju apliecībām

Valsts meža dienests aicina klientus mednieku un medību vadītāju apliecībām iesniegt fotogrāfijas, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Dienests aizvien biežāk saņem neatbilstošus fotoattēlus, piemēram, fotogrāfijas, kurās ir aizsegta daļa sejas, personai galvā ir cepure, fonā ir pļava, redzami dzīvnieki.

 

Valsts meža dienests nodrošina mednieka un medību vadītāja apliecību izsniegšanu, kurās ir redzama arī mednieka vai medību vadītāja fotogrāfija. Aizvien biežāk Valsts meža dienesta darbinieki konstatē, ka personu iesniegtās fotogrāfijas neatbilst normatīvo aktu prasībām.

 

Ministru kabineta 23.09.2014.  noteikumu Nr. 567 “Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu” 14.2. punktā ir noteikts, ka personai Valsts meža dienestā ir jāiesniedz sejas digitālais attēls, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem noteiktajām prasībām, vai vienu personas fotogrāfiju (3 x 4 cm), ja iesniegumu iesniedz papīra formā.

 

Valsts meža dienests vērš uzmanību, ka personas iesniegtajam fotoattēlam jābūt pretskatā, acīm atvērtām, tās nedrīkst būt aizsegtas ar matiem. Sejas izteiksmei jābūt dabiskai, ikdienišķai un neitrālai, arī acu skatienam – neitrālam un vērstam kamerā. Sejas abām pusēm jābūt vienādi apgaismotām un redzamām vienādi skaidri, uz sejas nedrīkst būt atspīdumi un ēnas. Arī personas apģērbs nedrīkst aizsegt seju vai tās daļu. Iesniegtajam attēlam jābūt skaidram, ar labu izšķirtspēju, pietiekami kontrastainam un spilgtam, sejai jāatrodas centrā, arī fonam jābūt gaišam. Nedrīkst iesniegt attēlus, kuru fonā redzami citi cilvēki, dzīvnieki, koki, mēbeles utt.

 

Detalizētāk ar personu apliecinošā dokumenta attēla kvalitatīvo rādītāju prasībām var iepazīties Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumos Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 11. pielikumā.

 

Valsts meža dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, uzrauga un īsteno meža ugunsapsardzību, piedalās valsts meža politikas izstrādē, uzkrāj informāciju par mežu.

 

Dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, ikreiz sasniedzot labāko rezultātu. Valsts meža dienests ir zemkopības ministram padota tiešās pārvaldes iestāde.

 

 • Publicēts:
  06.05.2022

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā