Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms augustā ir 869,37 tūkstoši kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms augustā ir 869,37 tūkstoši kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms augustā ir 869,37 tūkstoši kubikmetru

 

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no
1. janvāra  līdz 31. augustam meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais kopējais koksnes ciršanas apjoms ir 8,09 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 2,81 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 5,28 milj. kubikmetru].

 

Augusta mēnesī plānotais koksnes ciršanas apjoms, kas uzrādīts izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai,  ir 869,37 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 418,73 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 450,64 tūkstoši kubikmetru].  Salīdzinājumam  – iepriekšējā, 2013. gadā, augusta  mēnesī apliecinājumos koku ciršanai  uzrādītais plānotais koku ciršanas  apjoms ir bijis lielāks  – 989,98 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 474,24 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 515,74 tūkst. kubikmetru].

 

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi – jūliju, kopējais apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms augustā ir par vairāk kā 200 tūkst. kubikmetru lielāks. Pārējos mežos augusta mēnesī ciršanai plānotais apjoms ir par 115,9 tūkst. kubikmetriem mazāks kā jūlija mēnesī, bet valsts mežos augustā, salīdzinājumā ar jūliju, plānotais apjoms ir  par 223,7 tūkst. kubikmetriem lielāks.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem augusta mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota  4 514 cirsmās, ar kopējo platību  6,7 tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus  1442 cirsmās, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  3 072 cirsmās).

 

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

 • Publicēts:
  16.09.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā