Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms decembrī ir 1,099 milj. kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms decembrī ir 1,099 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no    1. janvāra  līdz 31. decembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais kopējais koksnes ciršanas apjoms ir 12,94  milj. kubikmetru [valsts mežos** – 5,34 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 7,60 milj. kubikmetru]. Salīdzinājumam – plānotais koku ciršanas apjoms  – 2013. gadā  – 12,84 milj. kubikmetru (t.sk., valsts mežos 6,01 milj. kubikmetru, pārējos mežos – 6,83 milj. kubikmetru) , 2012. gadā – 12,19 milj. kubikmetru (t.sk., valsts mežos 5,88 milj. kubikmetru, pārējos mežos – 6,3 milj. kubikmetru).

 

Decembra mēnesī plānotais koksnes ciršanas apjoms, kas uzrādīts izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai,  ir 1,099 milj.  kubikmetru [valsts mežos –  616,91 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 482,63 tūkstoši kubikmetru].  Salīdzinājumam  – iepriekšējā, 2013. gadā, decembra  mēnesī apliecinājumos koku ciršanai  uzrādītais plānotais koku ciršanas  apjoms ir bijis gandrīz tik pat liels  – 1,114 milj. kubikmetru (valsts mežos – 510,27 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 603,42 tūkst. kubikmetru).

 

Ja plānoto koku ciršanas apjomu decembrī salīdzina ar iepriekšējā mēnesī – novembrī – plānoto, tad redzams, ka decembrī plānotais ciršanas apjoms ir par vairāk kā 344 tūkst. kubikmetru mazāks. Pārējos mežos decembra mēnesī ciršanai plānotais apjoms ir par 156,58 tūkst. kubikmetriem mazāks kā novembra  mēnesī, bet valsts mežos decembrī, salīdzinājumā ar novembri, plānotais apjoms ir  par 187,98 tūkst. kubikmetriem mazāks.

 

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem decembra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota  6 208 cirsmās, ar kopējo platību  10,07  tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus   1 814 cirsmās, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  4 394 cirsmās).

 

   * Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplāno platību kādu apsvērumu dēļ var arī      nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

Informāciju sagatavoja VMD Preses sekretāre Selva Šulce, t. 67210366.

Sīkāka informācija –  Mežsaimniecības daļa Inta Strazdiņa, t. 67212139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 19.01.2015.

 • Publicēts:
  19.01.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā