Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms novembrī ir 1,44 milj. kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms novembrī ir 1,44 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no    1. janvāra  līdz 30. novembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais kopējais koksnes ciršanas apjoms ir 11,84 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 4,86 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 6,98 milj. kubikmetru].

 

Novembra mēnesī plānotais koksnes ciršanas apjoms, kas uzrādīts izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai,  ir 1,44 milj.  kubikmetru [valsts mežos –  804,89 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 639,21 tūkstoši kubikmetru].  Salīdzinājumam  – iepriekšējā, 2013. gadā, novembra  mēnesī apliecinājumos koku ciršanai  uzrādītais plānotais koku ciršanas  apjoms ir bijis nedaudz mazāks  – 1,36 milj. kubikmetru (valsts mežos – 759,44 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 602,19 tūkst. kubikmetru).

 

Ja plānoto koku ciršanas apjomu novembrī salīdzina ar iepriekšējā mēnesī – oktobrī – plānoto, tad redzams, ka novembrī plānotais ciršanas apjoms ir par vairāk kā 200 tūkst. kubikmetru lielāks. Pārējos mežos novembra mēnesī ciršanai plānotais apjoms ir par 83,44 tūkst. kubikmetriem lielāks kā oktobra  mēnesī, bet valsts mežos novembrī, salīdzinājumā ar oktobri, plānotais apjoms ir  par 147,86 tūkst. kubikmetriem lielāks.

 

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem novembra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota  7 046 cirsmās, ar kopējo platību  13,40  tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus   2 601 cirsmās, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  4 445cirsmās).

 

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplāno platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

Informāciju sagatavoja VMD Preses sekretāre Selva Šulce, t. 67210366.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 16.12.2014.

 • Publicēts:
  16.12.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā