Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms oktobrī ir 1,21 milj. kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms oktobrī ir 1,21 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no    1. janvāra  līdz 31. oktobrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais kopējais koksnes ciršanas apjoms ir 10,40 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 4,05 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 6,35 milj. kubikmetru].

 

Oktobra mēnesī plānotais koksnes ciršanas apjoms, kas uzrādīts izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai,  ir 1,21 milj.  kubikmetru [valsts mežos – 657,04 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 555,77 tūkstoši kubikmetru].  Salīdzinājumam  – iepriekšējā, 2013. gadā, oktobra  mēnesī apliecinājumos koku ciršanai  uzrādītais plānotais koku ciršanas  apjoms ir bijis gandrīz tik pat liels  – 1,34 milj. kubikmetru [valsts mežos – 776,6 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 558,1 tūkst. kubikmetru].

 

Ja salīdzina ar iepriekšējo mēnesi – septembri, kopējais apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms oktobrī ir par vairāk kā 100 tūkst. kubikmetru lielāks. Pārējos mežos oktobra mēnesī ciršanai plānotais apjoms ir par 49,71 tūkst. kubikmetriem lielāks kā septembra  mēnesī, bet valsts mežos oktobrī, salīdzinājumā ar septembri, plānotais apjoms ir  par 70,18 tūkst. kubikmetriem lielāks.

 

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem oktobra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota  6 303 cirsmās, ar kopējo platību  10,4  tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus   2 197 cirsmās, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  4 106 cirsmās).

 

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 24.11.2014.

 • Publicēts:
  24.11.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā