Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms septembrī ir 1,09 milj. kubikmetru

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms septembrī ir 1,09 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no 1.janvāra  līdz 30.septembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais kopējais koksnes ciršanas apjoms ir 9,18 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 3,39 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 5,79 milj. kubikmetru].

 

Septembra mēnesī plānotais koksnes ciršanas apjoms, kas uzrādīts izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai, ir 1,09 milj.  kubikmetru [valsts mežos – 586,85 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 506,05 tūkstoši kubikmetru]. Salīdzinājumam – iepriekšējā, 2013. gadā, septembra mēnesī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms ir bijis gandrīz divas reizes lielāks  – 1,88 milj. kubikmetru [valsts mežos – 1,20 milj. kubikmetru, pārējos mežos – 684,4 tūkst. kubikmetru].

 

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi – augustu, kopējais apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms septembrī ir par vairāk nekā 200 tūkst. kubikmetru lielāks. Pārējos mežos septembra mēnesī ciršanai plānotais apjoms ir par 55,4 tūkst. kubikmetriem lielāks nekā augusta mēnesī, bet valsts mežos septembrī, salīdzinājumā ar augustu, plānotais apjoms ir par 168,1 tūkst. kubikmetriem lielāks.

 

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem septembra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 5 604 cirsmās, ar kopējo platību 8,6 tūkst. hektāru (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus 1864 cirsmās, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  3 740 cirsmās).

 

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 • Publicēts:
  27.10.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā