Aprīlī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 652 tūkstoši kubikmetru [16.05.2014.]

Aprīlī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 652 tūkstoši kubikmetru [16.05.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no 1. janvāra  līdz 30. aprīlim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 5,26 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 1,94 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 3,32 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit

Aprīļa mēnesī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 652,4 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 124,6 tūkst.  kubikmetru, pārējos mežos – 527,8 tūkst. kubikmetru].  

2014. gadā aprīlī uzrādītais plānotais  koku ciršanas apjoms pārējos mežos ir vairāk kā četras reizes lielāks kā plānotais apjoms valsts mežos.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem marta mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 5 586 cirsmās, ar kopējo platību  8,2 tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus  1 226 cirsmās, bet pārējos mežos plānos darbus  4 360 cirsmām).

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

...

 

 • Publicēts:
  21.05.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā