Atmežošana skaitļos Pierīgā

Atmežošana skaitļos Pierīgā

Rīgas tuvākajā apkārtnē 2014. gadā 56,72 hektāri meža ir tikuši atmežoti, t.i., meža zemei ir mainīts lietojuma veids. Ministru kabineta noteikumos ir teikts, ka atmežošana ir tad, kad cilvēka darbības rezultātā vietās, kas ir reģistrētas kā mežs, notiek meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā.

 

Atmežošana visaktīvāk tiek veikta Rīgas tuvumā esošajā teritorijā, pagājušajā gadā Rīgas reģionālajā virsmežniecībā*, atbildot uz pašvaldību 235 pieprasījumiem ir izsniegti kompensācijas aprēķini** par kopējo platību 56,72 hektāru un aprēķināti zaudējumi kopsummā par 561 904 euro. Pierīgā un Rīgas tuvumā esošo pilsētu teritorijās meža zeme galvenokārt tiek atmežota, lai veiktu apbūvi, lai būvētu ielas un ceļus, lai ierīkotu vai paplašinātu karjerus.

 

 Virsmežniecības kompetence atmežošanas procesā ir saistīta ar atmežošanas kompensācijas (kompensācija valstij par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu) noteikšanu un koku ciršanas apliecinājuma izsniegšanu, ja koku ciršana ir nepieciešama. Kompensāciju pilnā apmērā ieskaita valsts pamatbudžetā (Meža attīstības fondā), un to atļauts izmantot mežsaimniecības atbalsta programmu finansēšanai.

 

Rīgas virsmežniecībā no 235 pieprasījumiem, visvairāk, 208 gadījumos (87%), atmežošanas kompensācijas pieprasījumi reģistrēti, lai meža zemi varētu izmantot apbūvei un ielu/ceļu izbūvei 33,7953 hektāru lielu platībā (60% no kopējās pieprasītās platības). Karjeru izveidei vai to paplašināšanai tika saņemti 7 pieprasījumi, pa 1 pieprasījumam kapu un lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē, kā arī  15 pieprasījumi aizsargdambja gar Gauju būvniecībai Carnikavas un Ādažu novadā vairākos pašvaldību un  privātpersonu īpašumos.

 

Skaitliski vislielākais pieprasījumu skaits ir saņemts no būvniecības ziņā joprojām aktīvākajām Pierīgas pašvaldībām un 2014. gadā tās bija: Garkalne – 60 pieprasījumi [26 %], Carnikava – 52 [22 %] pieprasījumi, Jūrmala – 22 pieprasījumi [9 %], Ādaži – 15 pieprasījumi [6 %], Rīga – 12 [5 %] pieprasījumi, Salaspils –  12 pieprasījumi [5 %].

 

Normatīvajos aktos** ir noteikta arī iespēja atmežojamo platību kompensēt ar iepriekš ieaudzētu mežu (izņemot plantāciju mežu) nemeža zemē attiecīgās personas īpašumā jebkurā tāda paša veida apgrūtināmā teritorijā.  2014. gadā Rīgas reģionālajā virsmežniecībā no visiem pieteikuma iesniedzējiem to ir izmantojuši tikai 6 meža īpašnieki (2,6 %). Viņu plānotās darbības apmežotajā platībā ir –  ierīkot karjerus un lauksaimniecības zemes, izbūvēt  ielas, uzbūvēt veikalu, ierīkotu dīķi, kopumā tas ir tikai 7,8 % no kopējās aprēķinu pieprasījumos iesniegtās platības.

 

*Rīgas reģionālā virsmežniecība veic uzraudzību un kontroli mežā par normatīvajos dokumentos noteikto prasību ievērošanu visā Pierīgā un Rīgas tuvumā esošajās pilsētās –Jūrmalā, Ogrē, Siguldā, Salaspilī, Vangažos, Saulkrastos, Baldonē, Olainē, Baložos, Ķegumā, Lielvārdē un Ikšķilē,  un visos bijušo Rīgas un Ogres rajonu novados, kā arī Limbažu novadā un  Skultes un Vidrižu pagastā.

 

**Ministru Kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība”

 

Informācija sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Ilze Kalniņa, tālr. 29353459, Rīgas reģionālās VM inženiere

 

Sākotnēji publicēts: 04.03.2015.

 • Publicēts:
  04.03.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā