Augustā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 989,98 tūkst. kubikmetru [18.09.2013.]

  Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2013. gadā no 1. janvāra līdz 31. augustam meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 7,14 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 2,76 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 4,38 milj. kubikmetru].. >> skatīt šeit

Augustā izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 989,98 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 474,24 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 515,74 tūkst. kubikmetru]. Salīdzinājumam  –  iepriekšējā gadā augusta  mēnesī koku ciršanai uzrādītais  kopējais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir bijis mazāks – 684,85 tūkst. kubikmetru,  –  valsts mežos tas ir bijis divas reizes mazāks, kā šajā gadā – 260,93 tūkst. kubikmetru, bet pārējos mežos gandrīz par 100 tūkst. kubikmetriem mazāks – 423,93 tūkst. kubikmetru.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, augustā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir par gandrīz 300 tūkst. kubikmetru lielāks.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem jūlija mēnesī izsniegtajos apliecinājumos, koku ciršana plānota 5 263 cirsmās, ar kopējo platību 7 961,8  hektāru. Valsts mežos paredzēts plānot ciršanas darbus 1687 cirsmās, bet pārējos mežos plānos darbus  3 576 cirsmās.
No 2011. gada apliecinājuma koku ciršanai darbības laiks ir trīs gadi.

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.


 

 • Publicēts:
  16.12.2013

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā