Beidzas meža ugunsnedrošais laikposms

Beidzas meža ugunsnedrošais laikposms

Ar 15. septembri ir atcelts meža ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā, to nosaka Valsts meža dienesta  2014. gada 8. septembra rīkojums Nr.150.*

2014. gada pavasara un vasaras mēnešos Valsts meža dienests kopā ir dzēsis meža ugunsgrēkus  579 hektāru platībā, vidēji katru dienu dzēšot 3,14 hektārus meža.

Apkopotā operatīvā informācija liecina, ka, 2014. gadā līdz meža ugunsnedrošā laikposma beigām, Valsts meža dienesta darbinieki ir atklājuši un likvidējuši  674 meža ugunsgrēkus un kopējā uguns skartā meža platība ir bijusi 579 hektāri. Skaita ziņā  tas ir vairāk kā iepriekšējos divos gados kopā, bet pēc platības vairāk kā pēdējos četros gados kopā. Pēc iepriekšējo gadu pieredzes zināms, ka meža ugunsgrēku skaita dinamika tieši korelē ar laika apstākļiem.

Valsts meža dienestā atbildīgais par meža ugunsapsardzības darbu koordinēšanu Edijs Leišavnieks, kurš ir Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks, skaidro : „Salīdzinoši lielais  meža ugunsgrēku skaits varētu būt skaidrojams ar to, ka šī gada pavasaris bija agrs un sauss, līdz ar to bija labvēlīga situācija sausās zāles dedzināšanai no kā arī izcēlās daļa meža ugunsgrēku, jo marta un aprīļa mēnesī vien ir reģistrēti 432 meža ugunsgrēki, kas ir gandrīz divreiz vairāk kā turpmākajos četros mēnešos kopā.”

Pēc skaita 2014. gadā visvairāk meža ugunsgrēku ir bijis Rīgas reģionālajai virsmežniecībai, kuras teritorijā  reģistrēti 213 meža ugunsgrēki un kopējā uguns skartā meža platība ir 134 hektāri. Otrai degošākajai  virsmežniecībai šogad bijis mazāk meža ugunsgrēku –  Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā reģistrēti 146 meža ugunsgrēki un kopējā uguns skartā meža platība ir 95 hektāri.

Citu virsmežniecību teritorijās ir bijis ievērojami mazāks reģistrētais meža ugunsgrēku skaits –

Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā reģistrēti  59 meža ugunsgrēki, Ziemeļvidzemes virsmežniecībā – 54, Zemgales virsmežniecībā – 41, Sēlijas virsmežniecībā – 37, Dienvidkurzemes virsmežniecībā – 35, Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā – 33, Ziemeļaustrumu virsmežniecībā – 29, bet vismazākais meža ugunsgrēku skaits  ir Centrālvidzemes virsmežniecības teritorijā, kur šogad reģistrēti 27 meža ugunsgrēki.

Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas speciālisti atgādina, ka, neskatoties uz meža ugunsnedrošā laikposma beigšanos, mežā ir aizliegts:

     x  dedzināt atkritumus,

     x  dedzināt ciršanas atlikumus vai kurināt ugunskuru tuvāk par diviem metriem no augošiem kokiem,

     x  dedzināt vai kurināt ugunskuru, ja kūdras slānis ir biezāks par 0,5 metriem.

 

Saskaņā ar MK 17.02.2004 noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” 29. punktu Valsts meža dienesta ģenerāldirektors ar rīkojumu nosaka un atceļ meža ugunsnedrošo laikposmu visā valsts teritorijā.

 • Publicēts:
  24.09.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā