Beigusies vilku un lūšu medību sezona [01.04.2014.]

Beigusies vilku un lūšu medību sezona [01.04.2014.]

2013./2014. medību sezonā nomedīti 147 lūši un 292 vilki.

Medību sezona vilkiem un lūšiem ilgst līdz 31. martam.  Vilkus drīkst medīt no iepriekšējā gada 15. jūlija, bet lūšu medības sākas 1. decembrī. Šī sezona bija sarežģīta vilku un lūšu medībām,  jo sniegs bija samērā neilgu laiku. Visvairāk vilku – 47 –  tika nomedīts Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā, savukārt visvairāk lūšu nomedīts Centrālvidzemes virsmežniecības teritorijā – 31.

Vairākas Latvijā medījamo dzīvnieku sugas, kuru medīšanas intensitāte un vietējie vides apstākļi pilnībā nodrošina populāciju atjaunošanos vai pat pieaugumu, Eiropas valstu vai globālā mērogā ir apdraudētas un tādēļ iekļautas aizsargājamo sugu sarakstos. Vilki un lūši ir šo sugu skaitā.

Minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku var pamatot ar konkrētiem, regulāri ievāktiem datiem. Tāpēc jau vairākus gadus par vilkiem un lūšiem tiek veikts monitorings, tā mērķis ir sistemātiski iegūt datus par starptautiski apdraudētu, bet lokāli plaši izplatītu sugu populāciju stāvokli saistībā ar pieļaujamām izmantošanas normām, proti, noteikt, vai populācijas sekmīgi atjaunojas pie dotās medību slodzes. Lai noteiktu vilku un lūšu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu, medības reglamentējošie normatīvie akti paredz izmantot sugas aizsardzības plānā izklāstītā monitoringa rezultātus. Tāpēc katru gadu Valsts meža dienests nosaka lielāko pieļaujamo skaitu vilku un lūšu nomedīšanai.

2013./2014.  gada medību sezonā  bija atļauts nomedīt 300 vilkus un 150 lūšus

 

 

 


Skatīt lūšu karti lielākā izmērā

.

  • Publicēts:
    01.04.2014

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā