DAP un VMD sadarbosies ciešāk [06.02.2014.]

DAP un VMD sadarbosies ciešāk [06.02.2014.]

Operatīva informācijas apmaiņa starp Valsts meža dienestu un  Dabas aizsardzības pārvaldi un  tālāka saskaņota rīcība, ja tiek konstatēts pārkāpums meža apsaimniekošanas, dabas aizsardzības vai medību jomā, to paredz Valsts meža dienesta (VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) starpresoru vienošanās par savstarpējo sadarbību.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa un Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš 6. februārī parakstīja starpresoru vienošanos par savstarpējo sadarbību.

Vienošanās mērķis ir uzlabot savstarpējo sadarbību aizsargājamo teritoriju uzraudzībā un novērst darbības dublēšanos. Vienošanās paredz operatīvu informācijas apmaiņu starp abām iestādēm un tālāku saskaņotu rīcību, ja tiek konstatēts pārkāpums meža apsaimniekošanas, dabas aizsardzības vai medību jomā, tika regulēta   atzinumu sniegšanas kārtība dabas rezervātos un nacionālajos parkos, kā arī citi jautājumi. Pozitīvi vērtējams arī, ka Vienošanās rezultātā tiks taupīti iestāžu resursi, samazinot izbraukumu un savstarpējo sarakstes apjomu.

Privāto meža īpašniekiem Vienošanās paredz atvieglot atļaujas saņemšanas kārtību gadījumos, kad atbilstoši īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja zemes lietošanas kategorijas maiņai. Uzlabojot iestāžu savstarpējo sadarbību, tiks novērsti gadījumi, kad nepamatoti varētu tikt aizskartas meža īpašnieku intereses.
 

 • Publicēts:
  11.02.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā