Decembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,114 milj. kubikmetru [10.01.2014.]

Decembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,114 milj. kubikmetru [10.01.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2013. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos*  koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 12,84 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 6,01 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 6,83 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit

Decembrī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 1,114 milj. kubikmetru [valsts mežos – 510,27 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 603,42 tūkst. kubikmetru]. Salīdzinājumam  –  iepriekšējā, 2012., gadā decembra  mēnesī koku ciršanai uzrādītais  kopējais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir bijis gandrīz tāds pats – 1,122 milj. kubikmetru,  –  valsts mežos tas ir bijis 527,44 tūkst. kubikmetru, tas ir nedaudz vairāk kā šogad, bet pārējos mežos –  594,41 tūkst. kubikmetru, kas savukārt ir nedaudz mazāks kā šogad .
Salīdzinot ar 2013. gada novembra  mēnesi, decembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir par 248 tūkst. kubikmetriem mazāks.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem decembra mēnesī izsniegtajos apliecinājumos,   koku   ciršana  plānota  6 257   cirsmās,  ar  kopējo  platību  11 336  hektāru. Valsts mežos paredzēts plānot ciršanas darbus 2 118 cirsmās, bet pārējos mežos plānos darbus  4 139cirsmās.
No 2011. gada apliecinājuma koku ciršanai darbības laiks ir trīs gadi.

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 • Publicēts:
  14.01.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā