Eiropas Komisija uzsākusi publisko konsultāciju, lai novērtētu ES Kokmateriālu un FLEGT regulas

Eiropas Komisija uzsākusi publisko konsultāciju, kas ir viens no pasākumiem plašākā ES Kokmateriālu un FLEGT regulu darbību izvērtēšanā. Procesā tiks vērtēta regulu efektivitāte, saskaņotība, nozīmīgums un to pienesums cīņā ar nelikumīgu mežu izciršanu pasaulē.

Aptauja pieejama šeit:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-/public-consultation

 

Sīkāku informāciju par abām regulām meklēt Zemkopības ministrijas un Valsts meža dienesta un Eiropas Komisijas interneta vietnēs:

https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/es-kokmaterialu-regula?nid=1726#jump

https://www.zm.gov.lv/mezi/statiskas-lapas/flegt-licences?nid=2654#jump

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

https://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

 

Informāciju sagatavoja: Stella Boķe, tālr. 26559802, VMD Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte

Sākotnēji publicēts 25.09.2020

 • Publicēts:
  25.09.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā