Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1.30 milj. kubikmetru [13.03.2014.]

Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1.30 milj. kubikmetru [13.03.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no
1. janvāra  līdz 28. februārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 3,73 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 1,61 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 2,12 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit

Februārī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 1,30 milj. kubikmetru [valsts mežos –
0,24 milj. kubikmetru, pārējos mežos – 1,06 milj. kubikmetru]. Salīdzinājumam  – iepriekšējā gadā februāra  mēnesī ir bijis mazāks apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms –  0,92  miljoni kubikmetru – valsts mežos tas bija 0,19 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos – 0,73 milj. kubikmetru.

2014. gadā februārī pārējos mežos uzrādītais plānotais  koku ciršanas apjoms ir četras reizes lielāks kā plānotais apjoms valsts mežos.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem februāra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 10 796 cirsmās, ar kopējo platību  16,00 tūkst. hektāru (valsts mežos tiks saplānoti veicamie ciršanas darbi  1 586 cirsmās, bet pārējos mežos plānos darbus  10 796 cirsmām).
No 2011. gada apliecinājuma koku ciršanai darbības laiks ir trīs gadi.

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

 • Publicēts:
  13.03.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā