Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,23 milj. kubikmetru

Februārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,23 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. janvāra  līdz 28. februārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 3,08 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 1,10 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 1,98 milj. kubikmetru].

 

Februārī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 1,23 milj. kubikmetru, valsts mežos 0,29 milj. kubikmetru, pārējos mežos – 0,94 milj. kubikmetru. Pārējos mežos uzrādītais plānotais  koku ciršanas apjoms ir vairāk kā trīs  reizes lielāks kā plānotais ciršanas apjoms valsts mežos.

 

Salīdzinājumam – iepriekšējā gadā februāra mēnesī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms ir bijis tikai nedaudz lielāks  – pavisam  1,30 miljoni kubikmetru, no kuriem valsts mežos tika plānots cirst 0,24 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos – 1,06 milj. kubikmetru.

 

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem februāra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota  9 898 cirsmās, ar kopējo platību  14,81 tūkst.  hektāru, kas ir par 1,19 tūkstošiem hektāru mazāk kā bija plānots iepriekšējā gada februārī. Valsts mežos tiks saplānoti veicamie ciršanas darbi  2 036 cirsmās (4,81 tūkst. hektāri), bet pārējos mežos plānos darbus 7 862 cirsmām (10,00 tūkst. hektāros).

 

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplāno platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

Informāciju sagatavoja VMD Preses sekretāre Selva Šulce, t. 67210366

Sīkāka informācija –  Mežsaimniecības daļa Inta Strazdiņa, t. 67212139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 13.03.2015.

 • Publicēts:
  13.03.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā