Gada sākums Ziemeļvidzemes virsmežniecībā

Gada sākums Ziemeļvidzemes virsmežniecībā

Ziemeļvidzemes virsmežniecībā šis gads ir sācies spraigi visās jomās – gan medībās, gan konsultējot meža un ne tikai meža īpašniekus, gan veicot dabā jaunaudžu kopšanas darba kvalitātes pārbaudi.

 

Aizvadītā nedēļas nogale ar svaigi uzsnigušo sniedziņu bija reti veiksmīga Ziemeļvidzemes puses aktīvajiem medniekiem. Sestdien nomedīti 12 plēsēji - 9 lūši un 3 vilki. Visi trīs vilki un pieci no lūšiem nomedīti bijušajā Limbažu rajona teritorijā, bet četri lūši – bijušajā Valmieras rajona teritorijā. Kopā Ziemeļvidzemes virsmežniecībā jau nomedīti 23 lūši (pagājušajā sezonā – 19) un 28 vilki.

 

Gads sākās ar 196 konsultācijām (līdz 23.01.2015.). Ziemeļvidzemes virsmežniecības darbiniekiem šī gada sākums bijis netipiski aktīvs, iemesls tam spēkā stājušies grozījumi Meža likuma 3. pantā par aizaugušajām lauksaimniecības zemēm. Mežziņiem un arī administrācijas darbiniekiem ļoti bieži nācās atbildēt uz zemju īpašnieku jautājumiem, ko drīkst darīt platībās, kuras skaitās lauksaimniecības zeme, bet dabā uz tām saauguši dažādu sugu un dažāda garuma kociņi. Vai tad tiešām pat malku vairs nedrīkst cirst? Speciālistu atbilde, lai arī daudzus neiepriecina, tomēr tiek respektēta, ir – ja šī platība ir lielāka par 0,5 ha, ja uz tās aug kociņi, kuru garums pārsniedz 5 m un to skaits ir pietiekams (virs normatīvajos aktos noteiktā minimālā skaita), tad nekādā gadījumā pēc 1. janvāra vairs nedrīkst pēc saviem ieskatiem cirst kokus šādās platībās.

 

Mežziņi, veicot ikdienas darbus savās apgaitās, uzrauga arī to, vai šīs jaunās  Meža likuma prasības netiek pārkāptas. Divos gadījumos, Liepupes un Straupes apgaitās, pašā gada sākumā nācās zemes īpašniekus brīdināt, ka pagājušajā gadā uzsākto ciršanu nedrīkst turpināt, līdz tiks precizēta situācija. Vienā gadījumā iepriekš nenocirstā platība bija mazāka par 0.5ha – tātad ciršanu šogad var pabeigt, otrā gadījumā īpašnieks saprata, ka ciršanu varēs turpināt tikai pēc platības reģistrēšanas Meža valsts reģistrā par mežu vai par plantāciju mežu.

 

16. janvārī tika veikta šogad pirmā pārbaude dabā, kur tika pārbaudīta jaunaudžu kopšanas darbu kvalitātei 4,7 ha platībā, šo pārbaudi veica Ziemeļvidzemes virsmežniecības darbinieki, kopā ar Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem. Šīs jaunaudzes ir iekļautas Eiropas savienības finanšu atbalsta saņemšanai pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”. Neatbilstības netika konstatētas.

 

Ziemeļvidzemes virsmežniecība ir viena no desmit Valsts meža dienesta struktūrvienībām, kura uzrauga un kontrolē teritoriju, kas bija kādreizējā Limbažu, Valmieras un Valkas rajonā.

 

Informāciju sagatavoja –  Selva Šulce, tālr. 67210366

Sīkāka informācija-  Astra Boķe, tālr.  29116516

(Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežzine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 26.01.2015.

 • Publicēts:
  27.01.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā