Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 2,43 milj. kubikmetru [18.02.2014.]

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 2,43 milj. kubikmetru [18.02.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no 1. līdz 31. janvārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 2,43 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 1,37 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 1,06 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit  Salīdzinājumam  – iepriekšējā gadā janvāra mēnesī ir bijis apmēram tāds pats apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms –  2,48 miljoni kubikmetru – valsts mežos tas bija 1,69 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos – 0,79 milj. kubikmetru. 2014. gadā janvārī nedaudz lielāks ir plānotais koku ciršanas apjoms pārējos mežos.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem janvāra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 12 415 cirsmās, ar kopējo platību  22,67 tūkst. hektāru (valsts mežos tiks saplānoti veicamie ciršanas darbi  4 208 cirsmās, bet pārējos mežos plānos darbus 8 207 cirsmām).
Plānotais koku ciršanas apjoms, kas uzrādīts 2013. gadā izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai, bija 12,84 milj. kubikmetru, t.i., vidēji mēnesī plānotais ciršanas apjoms sanāk 1,07 milj. kubikmetru [valsts mežos vidēji 0,50 milj. kubikmetru mēnesī, pārējos mežos – 0,57 milj. kubikmetru mēnesī], tas ir apmēram tāpat kā iepriekšējā gadā.

No 2011. gada apliecinājuma koku ciršanai darbības laiks ir trīs gadi.

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 • Publicēts:
  18.02.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā