Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. līdz 31. janvārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 0,82 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 1,03 milj. kubikmetru].

 

Iepriekšējā gadā janvāra mēnesī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai ir bijis lielāks uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms – pavisam  2,43 miljoni kubikmetru, no kuriem valsts mežos tika plānots cirst 1,37 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos – 1,06 milj. kubikmetru. 2015. gadā janvārī apliecinājumos uzrādītais koku ciršanas apjoms pārējos mežos ir apmēram tāds pats kā iepriekšējā gada  janvārī, bet valsts mežos plānotais ciršanas apjoms ir ievērojami, par 550 tūkstošiem kubikmetru, mazāks.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem janvāra mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 10 446 cirsmās, ar kopējo platību  16,45 tūkst.  hektāru, kas ir par 6,22 tūkstošiem hektāru mazāk kā bija plānots iepriekšējā gada janvārī. Valsts mežos tiks saplānoti veicamie ciršanas darbi  2 850 cirsmās (6,38 tūkst. hektāri), bet pārējos mežos plānos darbus 7 596 cirsmām (10,07 tūkst. hektāros) .

 

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplāno platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

Informāciju sagatavoja VMD Preses sekretāre Selva Šulce, t. 67210366

Sīkāka informācija –  Mežsaimniecības daļa Inta Strazdiņa, t. 67212139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 25.02.2015.

 • Publicēts:
  25.02.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā