Jauni mikroliegumi

Valsts meža dienests (turpmāk – VMD) meža zemēs 2014. gadā izveidoja un reģistrēja jaunu mikrolieguma veidu - mikroliegumu īpaši aizsargājamai abinieku sugai Sarkanvēdera ugunskrupim (Bombina bombina). Mikroliegums izveidots Latgales reģionā, sugas izplatības areāla ziemeļu robežā.

 

Sarkanvēdera ugunskrupis visbiežāk apdzīvo seklas, siltas, saulē apspīdētas ūdenstilpnes: grāvjus, dīķus, peļķes, karjerus. Pirmās ziņas par šīs sugas eksistenci Latvijas teritorijā ir zināmas kopš 1970. gada Bauskas apkārtnes. Dabā šis abinieks ir ļoti grūti pamanāms, jo tā ķermeņa augšdaļa labi saplūst ar ūdens virsmas fonu (1.attēls), taču apakšpuse tam ir ar sarkanīgiem plankumiem (2.attēls).  Pavasarī Sarkanvēdera ugunskrupi var labi dzirdēt, pat vairāku kilometru attālumā. Dzirdamā skaņa (noklausīties) ir savdabīga un sugai specifiska.

 

Dēļ plankumainā vēdera ir arī radies sugas nosaukums - Sarkanvēdera ugunskrupis.  Sarkanvēdera ugunskrupis ne tikai labi dzied, bet arī labi „dzird” jeb sajūt, jo sajūt zemas frekfences viļņus, tādējādi ir uzmanīgs no cilvēku soļiem un liekas uzmanības.  Interesanti, liekas, tas, ka nārsta laikā tēviņi, dziedot piepūšas un kļūst 2-3 reizes lielāki, tādējādi pievēršot mātīšu uzmanību (1.attēls).

 

1.attēls. Sarkanvēdera ugunskrupja (Bombina bombina) morfoloģija jeb ķermeņa uzbūve no augšpuses
(©Aija Pupiņa un Mihails Pupiņš)

2.attēls. Sarkanvēdera ugunskrupja morfoloģija no apakšpuses (©Aija Pupiņa un Mihails Pupiņš)

 

VMD meža zemēs 2014. gadā izveidoja 72 mikroliegumu ar kopējo platību 843 ha, no tiem 60% jeb 43 mikroliegumi valsts mežos ar kopējo platību 557 ha.

 

VMD mikroliegumus sāka veidot 2000.gadā, kopš tā laika ir 2228 spēkā esoši mikroliegumi ar kopējo platību 40592 ha no tiem 1294 mikroliegumi (35656 ha, neskaitot buferzonas) izveidoti īpaši aizsargājamām putnu sugām, pārējie 934 (4,9 tūkst. ha) - īpaši aizsargājamiem biotopiem, augiem, kukaiņiem u.c.. Pēc platības 91 % mikroliegumu izveidoti valsts mežos, 9 % - pārējos mežos (fizisku un juridisku personu privātie, juridiskie, pašvaldību).  Trīs putnu sugu (mazais ērglis, melnais stārķis un mednis) mikroliegumu platība meža zemēs sastāda 74% no kopējās mikroliegumu platības, kā arī mikroliegumu skaits - 42%.

 

Mikroliegumi ir teritorijas, kuras veido, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Mikroliegumus var veidot arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja funkcionālās zonas nenodrošina aizsargājamās sugas vai biotopa aizsardzību.

 

Informāciju sagatavoja Andris Ziemelis.

 

Sākotnēji publicēts: 11.02.2015.

 • Publicēts:
  11.02.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā