Jūnijā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 601,9 tūkstoši kubikmetru [11.07.2014.]

Jūnijā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 601,9 tūkstoši kubikmetru [11.07.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no 1. janvāra  līdz 30. jūnijam meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 6,46 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 2,20 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 4,26 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit.

Jūnija mēnesī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 601,9 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 127,0 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 474,9 tūkstoši kubikmetru].  Salīdzinājumam  – iepriekšējā, 2013. gadā, jūnija  mēnesī apliecinājumos koku ciršanai ir bijis mazāks uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms – 521,9 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 78,3 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 443,6 tūkst. kubikmetru].

Plānotais  koku ciršanas apjoms pārējos mežos 2014. gadā jūnijā izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai  ir vairāk nekā trīs reizes lielāks kā plānotais ciršanas apjoms valsts mežos.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem jūnija mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 4 276 cirsmās, ar kopējo platību  6,2 tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus  901 cirsmā, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  3 375 cirsmās).
* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

.

 • Publicēts:
  11.07.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā