Ko darām ar meža cūkām? [04.02.2014.]

Ko darām ar meža cūkām? [04.02.2014.]

Ņemot vērā Āfrikas cūku mēra draudus, lai  nodrošinātu meža cūku populācijas blīvuma samazināšanu Latvijā, ATĻAUTAS meža cūku medības ar dzinējiem vai traucēšanu no 04.02.2014. līdz 15.03.2014. To nosaka Valsts meža dienesta 2014. gada 4. februāra rīkojums Nr. 26.  Šis lēmums pieņemts pamatojoties uz  Pārtikas un veterinārā dienesta vēstuli, kurā minēti nepieciešamie profilaktiskie pasākumi attiecībā uz Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanu un Medību noteikumiem.

Valsts meža dienesta (VMD) darbinieki informēs medību tiesību lietotājus par atļauju rīkot meža cūku medības ar dzinējiem un sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) izskaidros par Āfrikas cūku mēra draudiem meža cūku populācijai un to izplatības ceļiem, kā arī informēs par ziņošanas kārtību PVD par meža cūkām, kas atrastas bojā gājušas vai nomedītas ar aizdomām par Āfrikas cūku mēri vai klasisko cūku mēri. VMD birojos medniekiem būs pieejami Pārtikas un veterinārā dienesta sagatavotie informatīvie bukleti par Āfrikas cūku mēri.

Valsts meža dienests operatīvi izsniegs meža cūku medību atļaujas pēc medību tiesību lietotāja pieprasījuma virs noteiktā pieļaujamā nomedījamo meža cūku skaita 2013./2014. gada medību sezonā. Tiks pastiprināti uzraudzīts – vai medību vadītāji akurāti izpilda Medību noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz nomedīto meža cūku pirmapstrādi.

Medību tiesību lietotājam jāsniedz informācija Valsts meža dienestam par nedēļas laikā izmantotajām meža cūku medību atļaujām periodā no 04.02.2014. līdz 31.03.2014.

2013./2014. gada medību sezonā pēc dzīvnieku uzskaites datiem ir 74 tūkstoši meža cūkas, bet noteiktais maksimālais pieļaujamais nomedīšanas apjoms (limits) šajā sezonā ir 66 tūkstoši dzīvnieku. Pēc iepriekšējo gadu pieredzes, no maksimāli pieļaujamā apjoma reāli tiek nomedīti ~ 60%.
 

Šeit apskatāms PVD informatīvais materiāls – filma „Āfrikas cūku mēris – drauds Latvijai un visai Eiropai”. Videomateriāla garums – 5:49

 • Publicēts:
  05.02.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā