Koku ciršanas apjomi oktobrī

Valsts meža dienests administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, oktobrī izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 8707 cirsmās.

 

Kopējā cirsmu platība sastāda 11101 hektārus, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 1 423 795 m3 apmērā. Tai skaitā galvenās izmantošanas cirsmas pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bija 287, tajās izcērtamā platība sastāda 206 hektārus, bet izcērtamā krāja 42001 m3.

Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests oktobrī akceptēja 1163 cirsmās ar kopējo platību 972 hektāri un krāju 240 532 m3.

2022. gada desmit mēnešos Valsts meža dienests ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 102 642 cirsmās, to kopējā platība ir 150 633 hektāri un likvīdā krāja ir 14 942 998 m3. Tai skaitā galvenās cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 3379 cirsmas ar kopējo platību 2642 hektāri un krāju 518 389 m3.

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 7874 cirsmās ar kopējo platību 6498 hektāri un krāju 1 613 823 m3.

 

Koku ciršanas apjomi oktobrī

 • Publicēts:
  09.11.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā