Maijā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 594 tūkstoši kubikmetru [26.05.2014.]

Maijā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 594 tūkstoši kubikmetru [26.05.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no  1. janvāra  līdz 31. maijam meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 5,86 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 2,08 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 3,78 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit

Maija mēnesī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 593,6 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 127,8 tūkstoši kubikmetru, pārējos mežos – 465,8 tūkstoši kubikmetru].  Salīdzinājumam  – iepriekšējā, 2013. gadā maija  mēnesī apliecinājumos koku ciršanai ir bijis gandrīz par tūkstoš kubikmetriem mazāks uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms – 492,86 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 76,22 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 416,64 tūkst. kubikmetru].

Plānotais  koku ciršanas apjoms pārējos mežos 2014. gadā maijā izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai  ir vairākkārt lielāks kā plānotais ciršanas apjoms valsts mežos.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem maija mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 4 576 cirsmās, ar kopējo platību  7,2 tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus  1 003 cirsmās, bet pārējos mežos tiks plānots darbs  3 573 cirsmās).
* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

 

 • Publicēts:
  27.06.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā