Martā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 881 tūkstotis kubikmetru [17.04.2014.]

Martā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 881 tūkstotis kubikmetru [17.04.2014.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2014. gadā no 1. janvāra  līdz 31. martam meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 4,61 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 1,82 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 2,79 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit

 

Marta mēnesī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 881,1 tūkst. kubikmetru [valsts mežos – 207,8 tūkst.  kubikmetru, pārējos mežos – 673,3 tūkst. kubikmetru].  Salīdzinājumam  –  iepriekšējā gadā martā  ir bijis mazāks uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms –  639,35 tūkst.  kubikmetru – valsts mežos – 80,66 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 558,69 tūkst. kubikmetru.

 

2014. gadā martā uzrādītais plānotais  koku ciršanas apjoms pārējos mežos ir trīs reizes lielāks kā plānotais apjoms valsts mežos.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem marta mēnesī  izsniegtajās atļaujās koku ciršana plānota 6 892 cirsmās, ar kopējo platību  10,00 tūkst. hektāru  (valsts mežos plānots veikt ciršanas darbus  1 108 cirsmās, bet pārējos mežos plānos darbus  5 784 cirsmām).

 

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts PLĀNOTAIS koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

 

  • Publicēts:
    23.04.2014

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā