Meža cūku medības ar dzinējiem

Meža cūku medības ar dzinējiem

Lai nodrošinātu Latvijas meža cūku populācijas blīvuma samazināšanu, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra draudus un izplatīšanās riskus, pēc PVD ieteikuma, Medību platības, kurās IR atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu, no 01.02.2015. līdz 01.03.2015.  tiek atļautas meža cūku medības ar dzinējiem vai traucēšanu.  Medību noteikumos ir noteikts, ka mežacūku medības ar dzinējiem ir atļautas līdz 31. janvārim, bet Valsts meža dienests, konstatējot objektīvus apstākļus, ir tiesīgs pagarināt šo termiņu.

 

Valsts meža dienesta darbinieki, sadarbībā ar PVD, organizē mednieku informēšanu par Āfrikas cūku mēra draudiem meža cūku populācijai un to izplatības ceļiem un Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem, medīšanas nosacījumiem meža cūku populācijas blīvuma samazināšanai.

Ja medību laikā tiek atrastas bojā gājušas mežacūkas, tad tiem kuri piedalās medībās, ir jāzina kārtība, kādā jāinformē PVD.

 

Medību vadītājiem ir jāievēro un jāraugās, lai mednieki ievērotu prasības attiecībā uz nomedīto meža cūku pirmapstrādi un biodrošības prasību ievērošanu.

 

Medniekiem ir jāatceras, ka ir jāsavāc un jāiznīcina medījuma blakusprodukti (iekšējie orgāni, kājas, u.c.) un pēc medībām jānotīra un jādezinficē medību drēbes, apavi, naži, automašīnas un cits aprīkojums.

 

Informāciju sagatavoja VMD Preses sekretāre Selva Šulce, tālr. 67210366

Sīkāka informācija – VMD  Medību daļas vadītājs Valters Lūsis, tālr. 67212776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākotnēji publicēts: 22.01.2015.

 • Publicēts:
  02.02.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā