Meža īpašnieki septembrī varēs pieteikties atbalstam jaunaudžu kopšanai

Meža īpašnieki septembrī varēs pieteikties atbalstam jaunaudžu kopšanai

No 1.09.2014.-30.09.2014. izsludināta projektu iesniegšanas kārta jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai  2007.-2013.gada Lauku attīstības programmas pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzla¬bošana” ietvaros:

 

   *    viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 20 hektārus
   *     kārtas ietvaros nav atbalstāma aktivitāte  - jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde
   *    iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 8 (astoņi) mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam

 

 

Sīkāka informācija LAD mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/122-meza-ekonomiskas-vertibas-uzlabosana/

Laika līdz projektu pieņemšanas uzsākšanai ir atlicis nepilns mēnesis. Līdz ar projekta iesniegumu LAD ir jāiesniedz VMD saskaņots Meža apsaimniekošanas plāns (MAP), kura izvērtēšanai ir vajadzīgs laiks.

Aicinām meža īpašniekus neatlikt Meža apsaimniekošanas plāna saskaņošanu uz pēdējo brīdi un darīt to jau  tagad, iesniedzot MAP jebkurā VMD birojā .

 

 • Publicēts:
  04.08.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā