Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati

Meža īpašniekiem līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati

Meža īpašniekiem līdz 1.februārim ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību - koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un jaunaudžu kopšanu, to nosaka Meža likums.

 

Meža likuma 29. panta otro daļā ir teikts – meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas patiesumu.
 

Pārskats par koku ciršanu ir jāiesniedz arī gadījumā, ja apliecinājuma derīguma termiņš nav beidzies 2014. gada beigās un ir spēkā līdz 2015. gada beigām vai līdz 2016. gada beigām - par uzsākto vai pabeigto darbību. Pārskata neiesniegšana ir uzskatāma par administratīvu pārkāpumu, par kuru paredzams naudas sods.


Informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību var iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta birojā – ierodoties personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniska dokumenta formā. Pārskata veidlapu paraugus var atrast Valsts meža dienesta mājas lapā www.vmd.gov.lv sadaļā Meža īpašniekiem.

 

Sākotnēji publicēts: 27.01.2015.

 • Publicēts:
  02.02.2015

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā