Novembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,362 milj. kubikmetru [12.12.2013.]

Novembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,362 milj. kubikmetru [12.12.2013.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2013. gadā no 1. janvāra līdz 30. novembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos*  koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 11,73 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 5,51 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 6,22 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit   

Novembrī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 1,362 milj. kubikmetru [valsts mežos – 759,44 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 602,19 tūkst. kubikmetru]. Salīdzinājumam  –  iepriekšējā, 2012., gadā novembra  mēnesī koku ciršanai uzrādītais  kopējais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir bijis nedaudz lielāks – 1,438 milj. kubikmetru,  –  valsts mežos tas ir bijis 908,85 tūkst. kubikmetru, tas ir nedaudz vairāk kā šogad, bet pārējos mežos –  529,16 tūkst. kubikmetru, kas savukārt ir nedaudz mazāks kā šogad .
Salīdzinot ar šī gada oktobra mēnesi, novembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir apmēram tāds pats.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem novembra mēnesī izsniegtajos apliecinājumos,   koku   ciršana  plānota  6 872   cirsmās,  ar  kopējo  platību  13 074  hektāru. Valsts mežos paredzēts plānot ciršanas darbus 2 760 cirsmā, bet pārējos mežos plānos darbus  4 112 cirsmās.
No 2011. gada apliecinājuma koku ciršanai darbības laiks ir trīs gadi.

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.
 

 • Publicēts:
  16.12.2013

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā