Oktobrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,335 milj. kubikmetru [15.11.2013.]

Oktobrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,335 milj. kubikmetru [15.11.2013.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2013. gadā no 1. janvāra līdz 31. oktobrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 10,36 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 4,74 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 5,62 milj. kubikmetru]. >> skatīt šeit  
     
Oktobrī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 1,335 milj. kubikmetru [valsts mežos – 776,6 tūkst. kubikmetru, pārējos mežos – 558,1 tūkst. kubikmetru]. Salīdzinājumam  –  iepriekšējā 2012. gadā oktobra  mēnesī koku ciršanai uzrādītais  kopējais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir bijis lielāks – 1,631 milj. kubikmetru,  –  valsts mežos tas ir bijis 1,096 milj. kubikmetru, kas ir par trešdaļu lielāks kā šajā gadā , bet pārējos mežos –  535,15 tūkst. kubikmetru, tas ir nedaudz mazāks kā šogad .
Salīdzinot ar šī gada septembra mēnesi, oktobrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir par trešdaļu mazāks.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem oktobra mēnesī izsniegtajos apliecinājumos, koku ciršana plānota 7 306 cirsmās, ar kopējo platību 10 503,3  hektāru. Valsts mežos paredzēts plānot ciršanas darbus 2 627 cirsmā, bet pārējos mežos plānos darbus  4 679 cirsmās.
No 2011. gada apliecinājuma koku ciršanai darbības laiks ir trīs gadi.

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži. 

 • Publicēts:
  16.12.2013

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā