Palielinās teritorija, kur ir ierobežojumi medību organizēšanā

Palielinās teritorija, kur ir ierobežojumi medību organizēšanā

Ņemot vērā jaunus saslimšanas gadījumus mežacūku populācijā ar Āfrikas cūku mēri,  Valsts meža dienests ir veicis grozījumus 2014. gada 16. septembra rīkojumā Nr. 156 „Par ierobežojumiem medību organizēšanā” un tas nozīmē, ka ierobežojumi medību organizēšanā attiecas vēl uz 7 pagastiem.

Papildināts pagastu saraksts, kur nav atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu un tajā ir iekļauti 5 pagasti Dienvidlatgales  virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā – Nīcgales,  Rožkalnu, Rudzātu, Turku, Upmalas un 2 pagasti Sēlijas virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā – Atašienes un Vīpes.

 

Tagad medības ar dzinējiem un traucēšanu kopumā nav atļautas 118 pagastos Latgalē, Vidzemē un Sēlijā.  Un, tie ir sekojošās medību platībās:

 • Austrumlatgales virsmežniecībā – Audriņu, Bērzgales, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Čornajas, Dricānu, Griškānu, Ilzeskalna, Isnaudas, Istras, Kantinieku, Kaunatas, Lauderu, Lendžu, Līdumnieku, Mežvidu, Mērdzenes, Nautrēnu, Nirzas, Ņukšu, Ozolaine, Ozolmuižas,  Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Sakstagala, Stoļerovas, Stružānu, Verēmu, Zaļesjes, Zvirgzdes pagastos;

 • Centrālvidzemes virsmežniecībā – Aronas, Bērzaunes, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Praulienas, Vestienas pagastos;

 • Dienvidlatgales virsmežniecībā – Aglonas, Ambeļu, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Biķernieku, Dagdas, Demenes, Dubnas, Ezernieku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalkūnes, Kalniešu, Kalupes, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Laicesas, Līksnas, Maļinovas, Mākoņkalna, Medumu, Naujienes, Nīcgales,  Piedrujas, Pelēču, Pušas, Robežnieku, Rožkalnu, Rudzātu, Salienas, Skaistas, Skrudalienas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Tabores,  Turku, Upmalas, Ūdrīšu, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastos;

 • Sēlijas virsmežniecībā – Aiviekstes, Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vietalvas, Vīpes pagastos;

 • Ziemeļaustrumu virsmežniecībā – Vijciema pagasts;

 • Ziemeļvidzemes virsmežniecībā – Brenguļu, Burtnieku, Ērģemes, Ēveles, Jērcēnu, Jeru, Kauguru, Kārķu, Ķoņu, Naukšēnu, Plāņu, Rencēnu, Trikātas, Valkas, Valmieras pagastos.

Šajās teritorijās medībās nav atļauts izmantot šķirnes medību suņus, izņemot medījot ar šķirnes medību suni alās vai izmantojot ievainota dzīvnieka atrašanai, kad šķirnes medību suns ir pavadā.

 

Karte - Medību ierobežojumi 2014./2015. gada medību sezonā ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā (skatīt šeit >>)

 

 

Sākotnēji publicēts: 14.10.2014

 • Publicēts:
  29.10.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā