Par 4800 hektāriem vairāk kā iepriekšējā gadā [03.04.2014.]

Par 4800 hektāriem vairāk kā iepriekšējā gadā [03.04.2014.]

2013. gadā Latvijā kopā atjaunoti 40,0 tūkst. hektāri meža, tai skaitā valsts meži – 20,3 tūkst. hektāri (50,75 % no kopējās atjaunotās meža platības), pārējo īpašnieku meži – 19,7 tūkst. hektāri (49,25 % no kopējās atjaunotās meža platības), tā liecina Valsts meža dienesta apkopotā informācija par meža atjaunošanu* valstī. No kopējās atjaunotās platības sējot vai stādot atjaunoti 13,4 tūkstoši hektāru, bet dabiski atjaunoti –  26,6 tūkstoši hektāru.

2013. gadā mežs atjaunots par 4,8 tūkstošiem hektāru lielākā platībā kā 2012.gadā. Valsts mežos kopējā atjaunotā platība pa gadiem ir apmēram vienāda  un, salīdzinājumā ar 2012. gadu, atjaunots par 200 hektāriem vairāk, bet pārējo īpašnieku mežos, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, atjaunotā meža platība ir par 4,6 tūkstošiem hektāriem lielāka.

Mežu var atjaunot sējot vai stādot [t.i., mākslīgi], vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.  2013. gadā mežs sējot vai stādot atjaunots 13,4 tūkst. hektāru platībā (33,5% no kopējās atjaunotās meža platības). Valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 10,5 tūkstoši hektāru (tas ir 51,7% no kopējās valsts mežos atjaunotās platības),  bet pārējo īpašnieku mežos sēti vai stādīti ir 2,9 tūkstoši hektāru, kas ir 14,7 % no kopējās 2013. gadā atjaunotās meža platības pārējo īpašnieku mežos.
    
Meža atjaunošanas noteikumu prasības un meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju pieņemtie lēmumi, izvēloties koku sugu meža atjaunošanai, nodrošina to, ka mežs kopumā tiek atjaunots ar piecām galvenajām, saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni.  2013. gadā Latvijā ar skuju kokiem atjaunoti 37% no visas atjaunotās platības (egle – 16%, priede – 21%), bet ar lapu kokiem atjaunoti 63% no atjaunotās platības. No lapu kokiem visvairāk platību ir atjaunots ar bērzu – 28%, ar apsi atjaunoti 19% un ar baltalksni 13% no kopējās atjaunotās platības.

 Meža atjaunošanā izmantotās galvenās sugas, valsts mežos un pārējo īpašnieku mežos ir dažādas –  valsts mežos 54% platību ir atjaunotas ar skuju kokiem (t.sk. egle 19%, priede 35%), bet pārējo īpašnieku mežos ar skuju kokiem atjaunotas vien 21% platības (t.sk. egle – 14 % un priede – 7%). Pārēji īpašnieku mežos dominē ar bērzu atjaunotās audzes (28%) un lielu daļu sastāda arī baltalksnis (25%) un apse (23 %).

No Meža likuma – „Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir atjaunot mežaudzi pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes, ja mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, kā arī nodrošināt atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes kopšanu.”
 
Meža atjaunošana ir mežsaimnieciskās darbības veids par kura veikšanu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāinformē Valsts meža dienests.


*  meža atjaunošana — pasākumu kopums mežaudzes atjaunošanai meža platībā, kurā pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu; /Meža likums/.

  • Publicēts:
    08.04.2014

Darba plāns

  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Covid19
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā