Pārskati par saimniecisko darbību mežā [31.01.2014.]

Pārskati par saimniecisko darbību mežā [31.01.2014.]

Meža likums nosaka, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību.
Valsts meža dienestā informācija ir jāiesniedz, ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Par iesniegtās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta birojā visā Latvijas teritorijā, vai nosūtīt ar pasta starpniecību vai iesniegt elektroniska dokumenta formā. Pārskatam par saimnieciskās darbības veikšanu var izmantot Valsts meža dienesta izstrādātas veidlapas, kurām ir ieteikuma raksturs, tās ir atrodamas Valsts meža dienesta mājas lapā  http://www.vmd.gov.lv   sadaļā Meža īpašniekiem/ Veidlapas.
 

 • Publicēts:
  31.01.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā