Pieteikšanās atbalstam jaunaudžu kopšanai

Pieteikšanās atbalstam jaunaudžu kopšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina iesniegumu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" par kopumā 1,045 miljoniem eiro. Pieejamais finansējums paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai.

Sludinājums par  pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana"5. kārtu ir  publicēts Latvijas Vēstnesī  2014. gada 26. septembrī.
 
Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2014. gada 31. oktobra līdz 2014. gada 1. decembrim. Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015. gada 15. augusts.
Veidlapa projekta iesniegumam un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" ? "Projekti un investīcijas" ? Atbalsta pasākumi vai Atbalsts mežsaimniecībai.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2.
Projektu īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija.
Atbalsta intensitāte 50% vai 60%, ja projekts tiek īstenots mazāk labvēlīgo apvidu teritorijā.
 Viens pretendents vienā kārtā var pretendēt uz atbalstu pasākuma īstenošanai platībā, kas nepārsniedz 20 ha.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa un apmērs:
•    jaunaudžu kopšana- 299 EUR/ha
•    jaunaudžu kopšana vienlaikus ar nākotnes koku atzarošanu - 427 EUR/ha
•    mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa- 1195 EUR/ha

 

 • Publicēts:
  02.10.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā