Precizētas teritorijas par ierobežojumiem medību organizēšanā

Precizētas teritorijas par ierobežojumiem medību organizēšanā

Ievērojot medniekus pārstāvošo sabiedrisko organizāciju viedokli, Pārtikas un veterinārā dienesta ieteikumus, samērīguma principu un ņemot vērā jaunus Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumus meža cūku populācijā, Valsts meža dienests ir precizējis teritorijas, kur medībās nav atļauts izmantot šķirnes medību suņus.

 

Ārkārtējās situācijas izsludinātajā teritorijā ierobežojumi  medību organizēšanā ir Aglonas, Aknīstes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ērgļu, Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Kokneses, Krāslavas, Krustpils, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Madonas, Naukšēnu, Pļaviņu, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rūjienas, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu, Zilupes novadu medību platībās, kur medībās nav atļauts izmantot šķirnes medību suņus, izņemot medījot ar šķirnes medību suni alās vai izmantojot suni ievainota dzīvnieka atrašanai, kad šķirnes medību suns ir pavadā. Tajās ārkārtējās situācijas izsludinātajās teritorijās, kuras nav minētas šajā sarakstā (VMD 2014. gada 1. oktobra rīkojums Nr. 165), medībās ir atļauts izmantot šķirnes medību suņus.

 

Sakarā ar konstatētiem jauniem Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumiem un grozījumiem MK rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ir papildināts pagastu saraksts, kur nav atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu un tajā ir iekļauts Kauguru pagasts Ziemeļvidzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā.

 

Uz 1. oktobri medības ar dzinējiem un traucēšanu kopumā nav atļautas 111 pagastos Latgalē un Vidzemē.  Un tie ir sekojošās medību platībās:

- Austrumlatgales virsmežniecībā – Audriņu, Bērzgales, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Čornajas, Dricānu, Griškānu, Ilzeskalna, Isnaudas, Istras, Kantinieku, Kaunatas, Lauderu, Lendžu, Līdumnieku, Mežvidu, Mērdzenes, Nautrēnu, Nirzas, Ņukšu, Ozolaine, Ozolmuižas,  Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Sakstagala, Stoļerovas, Stružānu, Verēmu, Zaļesjes, Zvirgzdes pagastos;

- Centrālvidzemes virsmežniecībā – Aronas, Bērzaunes, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Praulienas, Vestienas pagastos;

- Dienvidlatgales virsmežniecībā – Aglonas, Ambeļu, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Biķernieku, Dagdas, Demenes, Dubnas, Ezernieku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalkūnes, Kalniešu, Kalupes, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Laicesas, Līksnas, Maļinovas, Mākoņkalna, Medumu, Naujienes, Piedrujas, Pelēču, Pušas, Robežnieku, Salienas, Skaistas, Skrudalienas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Tabores, Ūdrīšu, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastos;

- Sēlijas virsmežniecībā – Aiviekstes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vietalvas pagastos;

- Ziemeļaustrumu virsmežniecībā – Vijciema pagasts;

- Ziemeļvidzemes virsmežniecībā – Brenguļu, Burtnieku, Ērģemes, Ēveles, Jērcēnu, Jeru, Kauguru, Kārķu, Ķoņu, Naukšēnu, Plāņu, Rencēnu, Trikātas, Valkas, Valmieras pagastos.

 

Āfrikas cūku mēra karantīnas kritiskās, inficētā, riska teritorija (skatīt šeit >>)

 • Publicēts:
  03.10.2014

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā