Septembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,883 milj. kubikmetru [15.10.2013.]

Septembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,883 milj. kubikmetru [15.10.2013.]

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – 2013. gadā no 1. janvāra līdz 30. septembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir 9,03 milj. kubikmetru [valsts mežos** – 3,97 milj. kubikmetru, pārējos mežos*** 5,06 milj. kubikmetru].. >> skatīt šeit
Septembrī izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes   ciršanas apjoms ir 1,883 milj. kubikmetru [valsts mežos – 1,199 milj. kubikmetru, pārējos mežos  – 684,4 tūkst. kubikmetru]. Salīdzinājumam  –  iepriekšējā gadā septembra mēnesī koku ciršanai uzrādītais  kopējais plānotais koksnes ciršanas apjoms ir bijis divas reizes mazāks – 932,55 tūkst. kubikmetru,  –  valsts mežos tas ir bijis divarpus reizes mazāks  kā šajā gadā – 482,33 tūkst. kubikmetru, bet pārējos mežos par pusi     mazāks kā šogad – 423,93 tūkst. kubikmetru.   
Arī salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, septembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir gandrīz divas reizes lielāks.
Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem septembra mēnesī izsniegtajos apliecinājumos, koku ciršana plānota 6 246 cirsmās, ar kopējo platību 12 881,2  hektāru. Valsts mežos paredzēts plānot ciršanas darbus 2 201 cirsmā, bet pārējos mežos plānos darbus  4 045 cirsmās.
No 2011. gada apliecinājuma koku ciršanai darbības laiks ir trīs gadi.

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.
** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži, zinātniskie meži
***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži. 

 • Publicēts:
  16.12.2013

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā