Topošos medniekus aicina informēt par neierašanos uz eksāmenu, kā arī iesniegt izziņas par apgūto mednieku apmācību kursu

Lai kļūtu par mednieku vai medību vadītāju, nepieciešams nokārtot mednieka vai medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījumu. Teorētisko zināšanu pārbaudījumu kārto klātienē datorizēti Meža valsts reģistrā eksaminācijas komisijas klātbūtnē.

Gadījumos, ja mednieka vai medību vadītāja kandidāts nevar ierasties uz pieteikto teorētisko zināšanu vai praktisko iemaņu pārbaudījumu, autorizējoties ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli (internetbanku, eParakstu, eID karti) Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv) 48 h pirms pārbaudījuma norises laika iespējams atsaukt savu dalību, tādējādi sniedzot iespēju pieteikties kādam citam kandidātam. Atsaukt dalību iespējams savā mednieka profilā, sadaļā “Eksāmenu informācija”. Ja līdz pārbaudījuma sākumam ir mazāk nekā 48 h un atsaukt dalību Meža valsts reģistrā vairs nav iespējams, VMD iesaka sazināties ar virsmežniecības, kurā tika plānots kārtot pārbaudījumu, inženieri medību jautājumos un informēt par savu neierašanos.

Atkārtoti piesakoties pārbaudījumam citā datumā vai laikā, iemaksātā valsts nodeva par pārbaudījumu tiek pārcelta no atsauktā eksāmena un maksājums nav jāveic atkārtoti.

 

Tāpat Valsts meža dienests atgādina, ka topošajiem medniekiem, kuri apguvuši mednieku apmācības kursu un kuriem apmācību organizatori izziņas par apgūto kursu izsnieguši papīra vai elektroniska dokumenta formātā, tās līdz 2022. gada 31. decembrim jāiesniedz Valsts meža dienestā. Izziņu nepieciešams iesniegt, lai varētu kārtot mednieka kandidāta teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījumu.

  

Iesniegumu izziņas reģistrēšanai Meža valsts reģistrā kopā ar pielikumā pievienotu izziņas kopiju Valsts meža dienestā var iesniegt vairākos veidos:

• klātienē izvēlētajā virsmežniecībā;

• nosūtot kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz izvēlētās virsmežniecības oficiālo elektroniskā pasta adresi vai dienesta e-adresi;

• nosūtot ar pasta starpniecību uz jebkuru virsmežniecības adresi.
 

Valsts meža dienests vērš uzmanību, ja persona papīra vai elektroniska dokumenta formātā izsniegto izziņu par izieto mednieku apmācības kurss dienestā neiesniegs līdz šī gada beigām, personai mednieka eksāmenu kārtošanai būs nepieciešams iziet atkārtotu apmācību. 2023. gadā Valsts meža dienests nebūs tiesīgs pieņemt minētās izziņas. Personas, kas dienestā izziņu būs iesniegušas līdz 2022. gada beigām, varēs kārtot mednieku eksāmenus. Tiem pieteikties var elektroniski Meža valsts reģistrā (https://gis.vmd.gov.lv).

 • Publicēts:
  22.11.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā