Ukrainas Valsts meža resursu aģentūras darbinieku vizīte Valsts meža dienestā

Ukrainas un Latvijas starpvalstu sadarbības ietvaros trīs dienas Latvijā viesojāsUkrainas delegācija no Ukrainas Valsts meža resursu aģentūras .

 

Ukrainas meža apsaimniekošanas  ekspertu vizītes programmas ietvaros bija iekļauts Valsts meža dienesta, kā meža uzraudzības un kontroles iestādes Latvijā, apmeklējums. Dienestā viesojās Ukrainas Valsts meža resursu aģentūras vadītājs Jurijs Bolohovets, Starptautiskās sadarbības, zinātnes un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ļubova Poļiakova, Mežsaimniecības un mežu atjaunošanas departamenta vadītājs Igors Buzinskis un Ukrainas Valsts meža resursu aģentūras trīs apgabalu vadošie medību pārvaldības speciālisti.

 

Tikšanās laikā Valsts meža dienesta ģenerāldirektore Aina Stašāne viesiem detalizēti izstāstīja par valsts pārvaldes sistēmas uzbūvi meža uzraudzībā un sīkāk pakavējās pie Valsts meža dienesta galvenajām atbildības jomām un darbības virzieniem. Pēc prezentācijas izvērsās interesanta diskusija par meža ugunsapsardzības sistēmas uzbūvi un darbību Latvijā, ukraiņu kolēģi izrādīja interesi arī par mežizstrādes un meža atjaunošanas jautājumiem, kā arī tika pārrunāti ar medību organizāciju saistītie jautājumi. Paredzētais sarunas laiks izrādījās par īsu, jo diskusiju nācās pārtraukt pašā karstākajā brīdi, kad viesiem bija jādodas tālāk, atbilstoši vizītes programmai.

 

Ukrainas Valsts meža resursu aģentūras darbinieku vizītes laikā VMD